Tarieven

Tarieven 

Mijn tarief bedraagt € 90,= voor een behandeling van 50 tot 60 min (*)
Avondtarief € 100,=
 
*Indien u bij verhindering ten minste 48 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Tot tenminste 24 uur van tevoren zal de helft van het bedrag in rekening gebracht worden. Dit is niet van toeassing zolang er maatregelen gelden t.a.v. COVID19.
 
Vergoedingen 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VVH. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en aanvullende verzekering krijgt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Neem contact op met uw zorgeverzekering of bekijk de VVH site: https://haptotherapeuten-vvh.nl/over-vvh

Op de site van de beroepsvereniging VVH vindt u informatie over haptotherapie of gebruik onderstaande links.

- VVH Beroepscode haptotherapeuten :https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/kwaliteitsdocumenten/87-beroepscode-gz-haptotherapeut-2019/file

- VVH Register haptotherapeuten :https://haptotherapeuten-vvh.nl/zoek-een-haptotherapeut

- VVH klachtenprodedure :

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en geldt voor ons bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Als behandelaar zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers van15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen verder nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming . .Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
-Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur.     
-Naw-gegevens verzekerde      
-Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde     
-Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)     
-Omschrijving behandeling; behandeling haptotherapie
-Kosten van de behandeling

Als lid van de Vereniging van Haptotherapeuten vallen wij onder de klachtenregeling die voor onze beroepsgroep is opgesteld. Voor meer informatie kunt u de volgende link gebruiken https://haptotherapeuten-vvh.nl/lid-worden/lid-worden-klachtenprocedure

Mijn praktijkgegevens :

GZ-Haptotherapeut aangesloten bij VVH A-lid nummer 795

KvK nummer: 70256926

AGB-code vestiging: 90062689   AGB-code Zorgverlener: 90105412

 

Meer weten?
Voor een vrijblijvend gesprek kun je bellen met 06 288 363 25 of mailen.
Ook kun je gebruik maken van het contactformulier.

Ik werk samen met :

Bouke Wolters haptonomie: https://www.boukewoltershaptonomie.nl/

ZININ Praktijk voor Haptonomie: https://www.zinin.nu/

Verbinding maken en op 1,5 meter afstand? Het kan!